De Relatiemanager


Personeels & Organisatie AdviesBureau Balhuizen, P&OABB, levert al ruim 30 jaar adviesdiensten aan het bedrijfsleven en andere organisaties op het terrein van personeel, personeelszaken en samenwerken.
Deze diensten bestaan o.m. uit werving en selectie (het zoeken naar en aannemen) van personeel, en het analyseren van werkzaamheden, taken en functies zowel als het waarderen van deze functies.


Onze ervaring, kennis en kracht liggen in het analyseren van de zich voordoende problematiek, het zoeken naar en vinden van oplossingen en, als resultaat daarvan, het bij elkaar brengen van partijen, van MENSEN.
Dit speelt zowel bij nieuwe arbeidsrelaties als bij problemen in bestaande arbeidsrelaties. Vaak wordt in het laatste geval MEDIATION toegepast.


Door de veranderingen op de arbeidsmarkt biedt P&OABB haar diensten nu ook aan voor personen, werknemers.
Dit gebeurt onder de naam:


De RelatiemanagerDe Relatiemanager helpt u bij het oplossen van dreigende verstoorde arbeidsrelaties. Via de beproefde TPO-methode® wordt de
(conflict-)relatie geanalyseerd, inzichtelijk en transparant gemaakt. Daarna wordt gewerkt aan de oplossing. Daarbij spelen begrip en inlevingsvermogen een belangrijke rol. Maar ook kennis van zaken en het wetboek garanderen een pragmatische en effectieve aanpak.
De belangrijkste ookzaken van arbeidsconflicten zijn:

  • Arbeidscontracten,
  • Afspraken over functie- en taakinhoud,
  • Gebrek aan transparante en heldere open communicatie inzake o.m. rechten en plichten, wat mag wèl en wat mag niet, slordige dossiervorming, etc.);


Dit geldt overigens ook voor de meeste relaties met leveranciers van diensten en producten.

De ruim 30 jaar ervaring met en kennis omtrent het managen van relaties is nu ook voor u als persoon, als werknemer, bereikbaar en beschikbaar.
Wij werken op basis van afspraken. Deze afspraken en gesprekken vinden plaats op het tijdstip dat u wenst. U hoeft er niet speciaal een halve vrije dag voor op te nemen: wij werken ook in de avonduren en op zaterdagen. Ook komen wij, indien gewenst, naar u toe.


Onze werkwijze.
1. Telefonische afspraak maken;
2. Ontmoeting met u, indien gewenst bij u thuis, voor een intakegesprek;
3. Opdrachtovereenkomst en inspanningsverplichting;
4. Inventarisatie en analyse van de spelende problematiek;
5. Mogelijke vervolgafspraak met advies en/of plan van aanpak;
6. Mogelijke te ondernemen acties zoals contractanalyse, opstellen contracten, voeren van (concept-)correspondentie, etc.;
7. Verdere begeleiding van de cliënt (u), dossiervorming etc.;
8. Afronding en beëindiging van het adviestraject.


De voordelen.
Werken met De Relatiemanager biedt o.m. de volgende voordelen:

  • Wij helpen u helder te krijgen wat uw positie en uw situatie is, feitelijk zowel als juridisch.
  • Wij helpen u bij het mogelijk voorkomen van torenhoge advocaatkosten (€ 180,- tot € 300,- per uur).
  • Wij helpen u bij het maken van de economische en emotionele afweging bij de vraag of procederen überhaupt kansrijk/zinvol zou kunnen zijn.
  • Wij scheppen orde in uw dossier zodat, als er toch geprocedeerd moet worden, de advocaat een optimaal dossier krijgt en zo aan de slag kan.
  • Deskundig advies op terreinen waar wij ervaring mee hebben. Valt iets buiten onze ervaring en kennis, dan zeggen we dat ook.
  • Wij zijn er voor u op het tijdstip dat u wenst, u hoeft geen vrijaf te nemen.
  • Snelle en praktische dienstverlening, korte communicatielijnen, "boter bij de vis".


Leergeld betalen kan soms een goede les zijn, maar voorkomen is vrijwel altijd beter dan genezen.


De kosten.
Voor wat betreft de kosten: voor particulieren, werknemers, werkt De Relatiemanager op basis van een all in uurtarief van € 55,-- .
Indien het (dreigende) conflict het onderwerp Arbeidsrelaties betreft, dan komen deze kosten voor u in aanmerking voor belastingaftrek en zijn voor u dan ook fiscaal verrekenbaar.


Behoefte of belangstelling? Neem contact met ons op.
U kunt ook het opdracht intake formulier downloaden, invullen en ingevuld mailen naar derelatiemanager@poabb.nl .