Info voor kandidaten
Het is onze ervaring dat er net zo veel manieren zijn om een CV te maken als het aantal mensen onder de werkende bevolking. Één zaligmakend en 100% toereikend CV-format is dan ook een utopie.
Toch heeft P&OABB bij Recruitment- Search projecten bepaalde wensen. Wij zouden deze wensen zelfs "harde criteria" willen noemen. Om u (en ons) van dienst te zijn krijgt u een voorbeeld CV-format tot uw beschikking.
Graag zien wij dat het CV voorzien is van minstens de volgende informatie:

Personalia
Naam, Initialen, Roepnaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Leeftijd, Burg. Staat, Nationaliteit, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer(s), Email.

Persoonlijk profiel
Kort pakkend verhaaltje, competenties etc., maximaal 15 regels !)

Opleiding
Te beginnen bij het begin: Middelbaar Onderwijs; en, indien diploma, vermeld dat dan ook, zowel als de instelling waar het diploma behaald is.

Aanvullende relevante cursussen
idem

Algemene Informatie
Verblijf in het buitenland, speciaal ontwikkelde vaardigheden, talenkennis.
Vertel ook iets over de activiteiten van uw levenspartner, i.v.m. eventuele geografische flexibiliteit, zoals reizen, verhuizen.

Arbeidsverleden
Te beginnen bij het begin!
00-00 / 00-00 : Naam / omschrijving activiteiten werkgever, vestigingsplaats
Functie:
Functie-inhoud (indien meerdere functies bij 1 werkgever, geef ze dan in chronologie aan met per functie de karakteristieken, taken/verantwoordelijkheden, managementscope, resultaten, een aantal specifieke smaakmakende projecten, doelgroepen (branches), contactniveaus, etc.
Beperk je tot een heldere, bondige omschrijving, met steekwoorden, in telegramstijl, ook bij het overzicht van freelance en/of interim jobs.
Indien Interim: vermeld opdrachtgever, vestigingsplaats, opdracht, de duur van de opdracht, behaald resultaat.

Huidig zowel als gewenst inkomensniveau
Spreekt voor zich.

CV's indienen
Hier komen wij even terug op de boven genoemde harde criteria.
Een CV is als een visitekaartje en dient als eerste indruk en kennismaking. Het is van belang dat een CV een opstap is naar een interessant en hopelijk vruchtbaar (kennismakings-) gesprek.
Dat betekent dat er geen tijd noch energie verloren moet gaan met triviale "statistische" onduidelijkheden inzake volgorde en jaartallen.
In de context van de genoemde harde criteria heeft u het dus zelf in de hand of uw CV in behandeling genomen wordt of niet.
Ter ondersteuning kunt u gebruik maken van ons voorbeeld CV-format.
U kunt ook altijd even checken of een CV indienen überhaupt zinvol is: recruitmentensearch@poabb.nl .Tot slot nog enkele vragen en antwoorden.

Op wat voor kandidaten richt P&OABB zich met name?
P&OABB richt zich met name op mensen met een succesvol afgeronde (ook buitenlandse of internationale) opleiding, ongeacht welke, op HBO-niveau, Universitair niveau, en Post-Docs. Ook (vak)specialisten op afgerond MBO-niveau, maar dan wel met minstens 7 à 8 jaar werkervaring en carrière, zijn welkom.

Waarom is P&OABB geïnteresseerd in die kandidaten?
Onze klanten stellen bepaalde kwaliteitseisen en -criteria waaronder opleidingsniveau. Door aan die wensen te voldoen hebben en houden wij tevreden klanten. En omdat wij tevreden klanten hebben, zullen wij ook steeds meer tevreden, kwalitatief goede, kandidaten hebben. En met kwalitatief goede kandidaten krijgen wij weer nog meer tevreden....

Op wat voor organisaties richt P&OABB zich met name?
P&OABB richt zich met name op organisaties met opdrachten en vacatures voor mensen met een succesvol afgeronde (ook buitenlandse of internationale) opleiding, ongeacht welke, vanaf HBO-niveau, Universitair niveau, en Post-Docs. Opdrachten voor vacatures op afgerond MBO-niveau (met minstens 7 à 8 jaar werkervaring en carrière als vereiste) nemen wij ook graag in behandeling.

Waarom is P&OABB geïnteresseerd in die organisaties?
Onze kwalitatief goede kandidaten stellen bepaalde kwaliteitseisen en -criteria waaronder het type baan en organisatie. Door aan die wensen te voldoen krijgen en houden wij meer tevreden, kwalitatief goede, kandidaten. En omdat wij steeds meer tevreden, kwalitatief goede, kandidaten hebben, zullen wij ook steeds meer tevreden, kwalitatief interessante, klanten krijgen. En met kwalitatief interessante klanten krijgen wij weer nog meer tevreden, en kwalitatief goede.........

Waarom "beginnen bij het begin"?
De Amerikaanse/Angelsaksische wijze van een CV opstellen begint in het heden; men is toekomstgericht vanaf NU, terwijl het verleden steeds minder belangrijk wordt. Kijken we naar de Europese cultuur dan zijn wij veel meer gericht op het antwoord op de vraag "hoe is iemand geworden tot wat hij/zij is". Dat ontwikkelingsproces is bij ons in Europa van veel groter belang.
En daarom willen wij graag dat u bij opleiding/studie en werkervaring bij het begin begint.

Wat te doen met de allereerste werkervaring zoals vakantiewerk, stages, etc.?
Alle informatie draagt bij tot het beeld dat een potentiële werkgever van u krijgt. Wanneer u bij voorbeeld reeds vanaf uw 15e jaar weekend- en vakantiewerk gedaan hebt en tijdens de studie ook gewerkt hebt, dan groepeert u dat alles als eerste werkgever. Als periode neemt u de totale periode dat u weekend-, vakantie- en stagewerk gedaan hebt. Bij bedrijf zet u "algemeen/diversen" en bij bedrijfsomschrijving kunt u ook de namen van de organisaties noemen. Tenslotte kunt u bij werkzaamheden e.e.a. omschrijven en/of steekwoorden invullen zoals: Vakken-vullen, Projectadministratie, Constructie dieselmotoren, etc. Al dit soort ervaringen dragen ook bij tot de ontwikkeling en "wording" van een persoon.

Waarom "omschrijving activiteiten werkgever" bij arbeidsverleden?
De naam van uw werkgever(s) wordt om privacy redenen in eerste instantie bij presentatie niet bekend gemaakt aan de potentiële nieuwe werkgever; toch kan die nieuwe werkgever dan op deze wijze ‘sfeer proeven' via de bedrijfsomschrijving.

Wat is het nut van "verblijf in het buitenland"?
Het is belangrijk voor een (internationaal opererende) potentiële werkgever te weten welke (sub)culturele invloeden, gewoonten, gebruiken tijdens uw ontwikkeling een rol hebben gespeeld; want dat doen ze, hoe dan ook.

Geïnteresseerd? Vragen? recruitmentensearch@poabb.nl .